thomas bohle - exhibition Thomas Bohle - Thomas Bohle ox blood - thomas bohle glazes - Thomas Bohle ceramics

Thomas Bohle, Mushroom N° 9, 2017, d. 26,5 x h 11,5 cm Ox blood glaze over tenmoku.